HPG sẽ chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu trong năm 2016

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu toàn tập đoàn dự kiến 38.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là tỷ lệ cổ tức năm 2016 được thông qua là 50% bằng cổ phiếu.

HPG sẽ chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu trong năm 2016 - Ảnh 1

Dây chuyền công nghệ châu Âu của Hòa Phát

Thêm vào đó, HPG dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2 tức mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới. Mức giá chào bán sẽ do HĐQT được ĐHCĐ ủy quyền quyết định tại thời điểm chào bán, không thấp hơn mệnh giá.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 250 triệu cổ phiếu tương đương 2.500 tỷ đồng giá trị phát hành theo mệnh giá.

Số vốn huy động được sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động Tập đoàn.

Bên cạnh đó, HĐQT Tập đoàn còn thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2017 dự kiến ở mức 30% trên vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017 là 15.170 tỷ đồng.

Thu Hương