HPC ra phương án phát hành cổ phiếu giai đoạn 2

(ATPvietnam.com) - Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.