HP tung ra hệ thống lưu trữ mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    2 đăng lạiGốc

    Hệ thống lưu trữ ExDS của Hewlett-Packard là một kho nội dung trực tuyến, sẽ có giá thấp hơn 2 USD/GB hay 2.000 USD/TB.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11462&chnlid=20&t=pcolarticle