HP khuyến khích ảo hóa

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    HP đã công bố các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp mới được thiết kế dành cho ảo hóa nhằm mang lại giá trị kinh doanh cao hơn vào ngày 19/9/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11488&chnlid=16&t=pcolarticle