HP công bố sản phẩm lưu trữ và máy chủ

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    HP đã công bố thiết bị lưu trữ 4400 với khả năng mở rộng dịch vụ NAS (lưu trữ mạng) và máy chủ phiến mỏng HP ProLiant BL495c vào ngày 19/9/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11496&chnlid=13&t=pcolarticle