[HOT] Oscar 2009: Tượng vàng thuộc về ai?

(HHT_Online) Cùng cập nhật danh sách các chủ nhân của tượng vàng năm nay và những hình ảnh rạng rỡ nhất của họ trên sân khấu!