Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã

Chợ trung thu Hàng Mã HN không chỉ dành riêng cho các em nhỏ mà bây giờ phần lớn là các nam thanh nữ tú đi chơi, tham quan chợ. Rất đông bạn gái đi chợ chụp hình kỷ niệm cũng như mua bán những món đồ mình yêu thích. Phóng viên LĐO xin ghi lại một số hình ảnh những hot girl tại chợ trung thu Hàng Mã HN.

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 1

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 2

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 3

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 4

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 5

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 6

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 7

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 8

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 9

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 10

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 11

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 12

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 13

Hot girl đi chợ trung thu Hàng Mã - Ảnh 14