“Hốt bạc” nhờ kinh doanh nhà trọ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Vài năm trở lại đây, kinh doanh nhà trọ đã trở thành một “mốt” kinh doanh thời thượng, phổ biến tại các thành phố. Vốn ít lãi nhanh lại không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện giá “hạ nhiệt”, ầm ầm các nhà trọ được xây lên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=45541