HOT: 21/11 GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 12%

Ngày 11/11/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 953/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã CK: HOT) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt. Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng) Thời gian thanh toán: 10/12/2013 Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Thủ quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/12/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

+ Trường hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin chuyển khoản (tên tài khoản, số tài khoản, tên ngân hàng) cho Phòng HC-NS Công ty:

Người chịu trách nhiệm: Phan Thị Bích Phượng

T: 0510.3910.885M: 0906.421.268F: 0510.3911.099

(Mọi sai sót về thời gian và thông tin chuyển khoản người sở hữu chịu hoàn toàn trách nhiệm)

HOSE