HOSE và HNX hợp tác phát triển thị trường chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) nhằm đẩy mạnh chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu thông tin giữa 2 thị trường.

MoU này cũng sẽ giúp HOSE và HNX phát triển các chỉ số chung; phối hợp tổ chức các chương trình quản trị công ty, phát triển bền vững; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu thực tế của hai Sở. Đây là những nội dung bao quát hoạt động của HOSE và HNX, cũng là những chủ đề mà thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang dành nhiều sự quan tâm để tiến gần hơn đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Việt Thắng