HOSE cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết với cổ phiếu TTF

Ngày 4/11, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM đã có công văn gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE), về khả năng bị hủy niêm yết chứng khoán bắt buộc.

HOSE cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết với cổ phiếu TTF - Ảnh 1

Cụ thể, qua Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của TTF, Công ty ghi nhận lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là âm hơn 394,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng thì khoản lỗ này là hơn 1.475 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2016 là âm hơn 1.605 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp là 1.466 tỷ đồng.

Hiện tại, TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt, do Báo cáo tài chính quý II/2016 của Công ty ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Công ty, và để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, HOSE đã ra thông báo về khả năng cổ phiếu TTF bị hủy niêm yết bắt buộc như trên.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, thì HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc với chứng khoán TTF.

Lạc Nhạn