Hộp thư 8011 5678 đã có 6 môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Từ khi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) thông báo 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2009, người dùng có thể gọi đến hộp thư 8011 5678 để biết thông tin chi...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/285/2009051909185972/hop-thu-8011-5678-da-co-6-mon-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-.html