Hợp tác y tế Việt Nam - Đức

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Đức từ ngày 12 đến 16-5. Phía Đức đánh giá cao các dự án hợp tác với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực y tế, coi đó là khuôn mẫu cho những dự án hợp tác của Đức với nước ngoài.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147854&sub=82&top=45