Hợp tác Việt Nam và các nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    TTXVN - Phát biểu ý kiến tại trụ sở LHQ về tình hình Đông Timor, ngày 19-2, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đánh giá cao kết quả mà Chính phủ Đông Timor đã đạt được trong giải quyết các vấn đề sau xung đột, thúc đẩy tiến trình hòa giải quốc gia qua việc tạo ra cơ hội để tất cả các bên có thể đóng góp giải quyết các vấn đề của đất nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141547&sub=130&top=37