Hợp tác Việt Nam - I-xra-en

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm I-xra-en từ ngày 6 đến 9-2. Theo TTXVN, Tổng thống I-xra-en R.Ri-vlin đã tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Hợp tác Việt Nam - I-xra-en - Ảnh 1

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tới chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng I-xra-en A.Li-bơ-man, hội kiến Cố vấn An ninh quốc gia G.Na-gien và thăm một số đơn vị, xí nghiệp công nghiệp quốc phòng I-xra-en. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có cuộc hội đàm Tổng vụ trưởng Quốc phòng I-xra-en U.A-đam. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng đồng bộ, toàn diện theo khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương mà hai bên đã ký kết năm 2015, phù hợp chính sách "Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016-2025" của Chính phủ Việt Nam.