Hợp tác Việt Nam - Hà Lan

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sáng 18-3, trong buổi làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội, Bộ trưởng Hợp tác phát triển Hà Lan B.Koenders đang thăm Việt Nam đánh giá cao những thành tựu đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm của Hà Lan về đầu tư phát triển giáo dục, cơ sở hạ tầng, tài chính, hỗ trợ khu vực tư nhân...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117952&sub=50&top=37