Hợp tác tổ chức thu ngân sách Nhà nước

ND - Sáng 27-7, đại diện Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank), Kho bạc Nhà nước (KBNN), Tổng cục Hải quan ký thỏa thuận về quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (NSNN) liên quan hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của Vietinbank theo phạm vi ủy nhiệm thu NSNN của KBNN.

Quá trình triển khai dịch vụ thu thuế nội địa tại quầy giao dịch của Vietinbank theo quy trình liên tịch thỏa thuận với KBNN và Tổng cục Thuế, ứng dụng chuẩn hiện đại hóa trao đổi thông tin của Bộ Tài chính. Sau lễ ký, ba đơn vị sẽ triển khai thí điểm việc ủy nhiệm thu thuế xuất nhập khẩu tại Hải Phòng, sau đó sang năm 2010 sẽ mở rộng trên toàn quốc. Hiện Vietinbank có mạng lưới kinh doanh bao gồm 150 chi nhánh, 800 phòng giao dịch tại 56 tỉnh, thành phố. PV