Hợp tác Tiểu vùng CLMV về vận tải hàng không

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Hợp tác giữa các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế, vận tải hàng không tương đồng theo quy mô tiểu vùng là bước đi tích cực để thực hiện chính sách vận tải hàng không theo hướng tự do hóa của ASEAN.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121314&sub=84&top=45