Hợp tác phát triển du lịch với đại học Úc

    1 đăng lạiGốc

    Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, ngành du lịch TP Đà Nẵng vừa ký hợp tác với Đại học Griffith, bang Queenland, Úc trong thời gian 5 năm - kể từ tháng 11.2007 - về hợp tác quy hoạch chiến lược du lịch, thực hiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi và ứng dụng những tiến bộ mới liên quan đến việc phát triển du lịch.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/11/4/214796.tno