Hợp tác phát triển CNTT, điện tử Việt - Hàn

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 11/11/2008, hội Tin Học TP.HCM (HCA) và hiệp hội Điện Tử Hàn Quốc (KEA) đã hội thảo hợp tác phát triển CNTT - Điện Tử giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12082&chnlid=16&t=pcolarticle