Hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của quỹ BHXH

Ngày 12/9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và quyền Chủ tịch UBGSTCQG Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác

BHXH Việt Nam được giao chức năng quản lý, đầu tư quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp đảm bảo tăng trưởng, an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, quỹ BHXH đã trở thành quỹ tài chính công có quy mô đứng hàng đầu đất nước, góp phần tích cực trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của toàn ngành BHXH, BHXH Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cơ quan liên quan, trong đó có UBGSTCQG.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh, ngành BHXH rất cần sự quan tâm, hợp tác của UBGSTCQG trong công tác trao đổi thông tin, kết quả đánh giá kinh tế vĩ mô, dự báo, cảnh báo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính - ngân hàng; chương trình, kế hoạch, định hướng lớn, các kết quả nghiên cứu, giám sát, các dự án lớn đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và có nhu cầu về vốn mà quỹ BHXH có thể đầu tư.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành BHXH thời gian qua, quyền Chủ tịch UBGSTCQG Trương Văn Phước khẳng định, cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong cung cấp thông tin, nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các quy định về đầu tư quỹ BHXH nhằm đảm bảo công tác đầu tư quỹ đạt hiệu quả cao nhất.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, BHXH Việt Nam và UBGSTCQG thống nhất hợp tác trong việc: Trao đổi kết quả nghiên cứu kinh tế vĩ mô, giám sát lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư và lĩnh vực BHXH, BHYT; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm, nghiên cứu khảo sát; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan...

UBGSTCQG giao Ban Giám sát Tổng hợp, BHXH Việt Nam giao Vụ Quản lý đầu tư quỹ là đầu mối phối hợp thực hiện.

Các đơn vị được giao làm đầu mối phối hợp có trách nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo về tiến độ các chương trình, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai bên.

Định kỳ hàng năm, hai bên sẽ tổ chức họp để đánh giá tình hình phối hợp triển khai, góp ý kiến, rút kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp công tác. Trên cơ sở đó, rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hợp tác đã được phê duyệt và xây dựng kế hoạch cho năm sau…

Trần Kiên