Hợp tác kinh tế hai miền Triều Tiên tiến triển nhanh

    Gốc

    Hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên đã có những bước tiến triển nhanh với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,35 tỷ USD năm 2006, tăng hơn 200% so với năm 2002.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216404/Default.aspx