Hợp tác kĩ thuật - quân sự: Nga cần gì?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu//46289/default.aspx