Hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau phát triển

Ngày 20/2,Đảng bộ khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP.HCM tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương Bùi Xuâ...