Hợp tác du lịch Việt Nam - Nam Phi

    Gốc

    ND - Ngày 6-10, tại Hà Nội, Đại sứ CH Nam Phi tại Việt Nam phối hợp Hiệp hội du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề "Nam Phi, mọi điều đều có thể" nhằm giới thiệu đất nước Nam Phi tươi đẹp và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Nam Phi.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132424&sub=66&top=39