Hợp tác công - tư phòng chống xâm phạm bản quyền

Các chuyên gia đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 5 ngày trao đổi kinh nghiệm để thống nhất thống nhất vấn đề bảo vệ và thực thi bản quyền trên môi trường số - thách thức không chỉ của một quốc gia nào.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hop-tac-cong-tu-phong-chong-xam-pham-ban-quyen-125154.htm