Hợp tác chiến lược vượt qua khủng hoảng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Các ngân hàng VN đang bước vào một sân chơi lớn và phải chấp nhận thực tế là các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực của mình, sẽ hiện diện ngày càng sâu rộng tại VN.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200845/20081109190916.aspx