Họp mặt thân mật nhân Ngày Báo chí Việt Nam

Ban Biên tập chân thành tri ân rất nhiều lời chúc ý nghĩa của chư Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc gởi về qua nhiều phương tiện, thể hiện niềm tin đối với hoạt động trên mặt báo cũng như các chương trình ngoại vi đằng sau mặt báo. Những tình cảm tốt đẹp đó là sự khích lệ, thúc đẩy cho tập thể đang làm việc tại Báo Giác Ngộ tiếp tục sứ mệnh của mình trong bối cảnh thông tin phức tạp hiện nay, xứng đáng với bề dày lịch sử gần nửa thế kỷ và sự tin yêu của bạn đọc.

Giác Ngộ TV

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/video-hop-mat-than-mat-nhan-ngay-bao-chi-viet-nam-post72091.html