Họp hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

    Truyền Hình Thông Tấn
    256 liên quanGốcHà Nội

    Sáng 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Hội đồng) dự họp Hội đồng nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong 8 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hop-hoi-dong-bao-tro-quy-bao-tro-tre-em-viet-nam-52962.htm