Hợp đồng về điện, nước, viễn thông bất lợi cho NTD ?

    Báo Tiền Phong
    2 đăng lạiGốc

    TPO – Theo ông Đặng Hoàng Hải, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương trong thời gian tới Cục sẽ kiến nghị các hợp đồng mẫu về điện, nước, viễn thông sẽ phải đăng ký với cơ quan nhà nước, cụ thể là Cục Quản lý Cạnh tranh.

    Lý do của việc quy định này là do trong các bản hợp đồng khung mà các nhà cung cấp các loại hình dịch vụ như nước, điện, viễn thông hiện nay không có những quy định chi tiết về bồi thường cho người tiêu dùng (NTD) khi có tranh chấp xảy ra. Cùng với đó người tiêu dùng không có nhiều lựa chọn hay nói cách khác là không được đề xuất về điều khoản bồi thường khi dịch vụ không đúng như cam kết của nhà cung cấp. Liên quan đến công tác bảo vệ NTD trong thời gian vừa qua, ông Hải cho biết thực tiễn, nhiều vụ tranh chấp diễn ra với các giao dịch có giá trị nhỏ, phạm vi hẹp khiến người tiêu dùng khó có thể theo kiện lâu dài trong khi vụ việc cần được giải quyết ngay. Hiện có khoảng 600 văn bản liên quan trực tiếp đến NTD còn các văn bản liên quan gián tiếp lên tới hàng nghìn. Vì vậy việc ra đời của Luật Bảo vệ sẽ người tiêu dùng sẽ là đòi hỏi phải bổ sung được những đặc thù liên quan đến quan hệ tiêu dùng. Ông Hải cũng cho rằng việc thành lập quỹ bảo vệ người tiêu dùng là cần thiết. Quỹ được thành lập và dự kiến việc quản lý quỹ sẽ do Bộ Tài chính đảm nhiệm và các hoạt động liên quan đến quỹ sẽ do Bộ Công Thương quản lý để thực hiện các chương trình, hoạt động bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, người tiêu dùng sẽ đóng góp tự nguyện, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. “Việc các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng nhận tiền trực tiếp từ các doanh nghiệp rất có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Việc ra đời của quỹ này sẽ hạn chế trường hợp nêu trên. Bên cạnh đó, NTD cũng yên tâm về số tiền đóng góp sẽ đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích”- Ông Hải cho biết.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=169333&channelid=2