Hợp đồng liên doanh bảo hiểm Lào - Việt

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Lào, Công ty Bảo hiểm BIDV và Ngân hàng Liên doanh Lào Việt vừa ký kết hợp đồng nguyên tắc thành lập liên doanh bảo hiểm Lào-Việt.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/212541.asp