Họp BTC Asian Indoor Games III

    Gốc

    * Tập trung xây dựng Cung điền kinh trong nhà (HNM) - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bảo đảm chất lượng Cung thi đấu điền kinh trong nhà là yêu cầu của BTC ASIAN Indoor Games III (Đại hội thể thao Châu Á trong nhà - AIG III) đặt ra đối với Hà Nội - nơi diễn ra nhiều môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/181524