Họp bất thường miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

- Kỳ họp bất thường (lần thứ 21) HĐND TP Cần Thơ khóa VII (2004-2011) diễn ra vào sáng 14/4 đã thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Lý do là trước đó ông Mẫn cũng đã có đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố gửi HĐND. Ông Mẫn hiện là Ủy viên BCH Trung ương Đảng và đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư thành ủy Cần Thơ kể từ đầu tháng 2/2011 vừa qua. Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã thông qua các tờ trình giới thiệu đại biểu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi, hiện giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố) và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Hùng Dũng (54 tuổi, hiện giữ chức vụ GĐ Sở Y tế). Tại cuộc bầu cử ngay sau đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đã đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố với tỷ lệ phiếu bầu đạt 73% tổng số đại biểu. Cùng lúc đó, ông Lê Hùng Dũng cũng được bầu bổ sung Thành viên UBND và đắc cử chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố với tỷ lệ hơn 69% tổng số đại biểu. Quốc Huy