Họp bất thường là hoạt động bình thường của Quốc hội

    Trong bài phát biểu khai mạc sáng ngày 05/01, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: 'Kỳ họp 'bất thường' lần này là hoạt động 'bình thường' của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn'. Từ 'bất thường' thành 'bình thường' - Khẳng định này đã được đông đảo cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao, một lần nữa thể hiện tinh thần của một Quốc hội 'Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm'.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hop-bat-thuong-la-hoat-dong-binh-thuong-cua-quoc-hoi-65822.htm