Họp báo về Đề án 112: Chủ trương đúng nhưng cách làm có quá nhiều...

    Gốc

    Ngày 30-10-2007, Kiểm toán Nhà nước họp báo công bố kết quả kiểm toán Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước (Đề án 112) giai đoạn 2001-2005, đồng thời giải thích về hàng chục tỷ đồng phải thu hồi nộp trả ngân...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/thoi-su/tin_do_day/2007/10/mlnews.2007-10-31.0907659847