Họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 3-11, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND. Dự kiến Đại hội diễn ra trong 2 ngày 23, 24-1-2016 với 250 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ hội phụ nữ trong CAND.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an trình bày các nội dung dự kiến diễn ra trong Đại hội, kế hoạch cụ thể trong Đại hội phiên trù bị và phiên chính thức; trong đó có nêu tiêu đề của báo cáo chính trị trình Đại hội; phong trào thi đua dự kiến sẽ đổi tên thành "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc"; dự kiến đề án nhân sự; bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; nội dung Kỷ yếu Đại hội...

Họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an, nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại cuộc họp.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười kết luận cuộc họp, các thành viên trong Ban tổ chức với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào thành công của Đại hội.

Nội dung Đại hội cần cân nhắc về tiêu đề của báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội; đổi mới tên phong trào thi đua, về đề án nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn, tính kế thừa, phát triển, đại diện các lĩnh vực công tác Công an, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công việc của Ban Chấp hành.

Đại hội phải đảm bảo về nội dung, hình thức tổ chức, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra...Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tập trung tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiên tiến của hội phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua; diễn biến, không khí của Đại hội và kết quả của Đại hội.

Báo chí CAND mở chuyên mục tuyên truyền, nêu bật kểt quả Đại hội trong 5 năm qua...

Anh Hiếu