Họp Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị (Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm) (8/5/1967 - 8/5/2017) đã tổ chức cuộc họp, dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Cục Công tác Chính trị với nhiệm vụ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND/ Cục Công tác chính trị tổ chức về nguồn

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã báo cáo khái quát kết quả 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị và điều hành việc góp ý kiến của các đại biểu về Dự thảo Chương trình và phân công trách nhiệm các thành viên Ban Tổ chức.

Họp Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị - Ảnh 1

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Trung tướng Lê Văn Đệ nêu rõ:Các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền cho CBCS trong Tổng cục nói chung, trong Cục Công tác chính trị nói riêng về truyền thống vẻ vang qua 50 năm xây dựng và trưởng thành của Cục, qua đó, giúp mỗi CBCS nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện; phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới,sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Họp Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị - Ảnh 2

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”," đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” tạo ấn tượng tốt đẹp trong các thế hệ CBCS, góp phần xây dựng Cục công tác chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Anh Hiếu