Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an

Sáng 11/3/2015, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phương hướng hoạt động doanh nghiệp Bộ Công an năm 2014, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ động chỉ đạo, triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo phục vụ và đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới.

Kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Bộ Công an năm 2014 tăng 12,46%, nộp ngân sách tăng 2,82%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,7% so với năm 2013. Với những thành tích trong sản xuất và kinh doanh, một doanh nghiệp Bộ Công an (Công ty 19-5) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an - Ảnh 1

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu.

Tại buổi làm việc, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiện toàn và ra mắt Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng trong lao động, sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2014 và khẳng định; năm 2015 các doanh nghiệp trong Công an cần tiếp tục những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động chung của Bộ “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Các doanh nghiệp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển công nghiệp an ninh , về đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an theo hướng “Tập trung, thống nhất, chuyên sâu, chuyên môn hóa”.

Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an - Ảnh 2

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất huy động các nguồn vốn liên doanh, liên kết…Triển khai Đề án đầu tư, nghiên cứu sản xuất thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng CAND giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí, quản lý tốt nguồn vốn, lao động; có kế hoạch đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất được giao và chế độ, chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ổn định và phát triển góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an