Hồng Kông - vẻ hấp dẫn của giao thương tự do

    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố trung tuần tháng 6/2008 thì Hồng Kông tiếp tục là nền kinh tế có môi trường giao thương hấp dẫn nhất thế giới.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=69628