Hồng Công: Các trường học đóng cửa để phòng ngừa dịch cúm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Tất cả các trường mẫu giáo và trường tiểu học ở Hồng Công (Trung Quốc) đều đóng cửa hai tuần sau khi có ba trẻ em tử vong vì những căn bệnh giống như bệnh cúm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117530&sub=82&top=45