Hồn Phố

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Hà Nội nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩnh cửu dựa trên từng nét nhất thời. Rằng tâm hồn được thể hiện rõ nét nhất thông qua những phương tiện thường nhật, giản dị. Nếp sống ấy đã trở thành nét văn hóa, còn được gọi là "Hồn Phố"...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=88555