Hôn nhân: Tình cờ hay số phận?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi tìm hiểu, từ chỗ ghét cay ghét đắng, bạn phát hiện ra anh ta cũng có nhiều điểm ấn tượng, rồi cả hai yêu nhau từ lúc nào không biết. Đám cưới diễn ra vui vẻ. Có ai hỏi về cuộc hôn nhân này, bạn bảo là… do số phận.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=66853