Hơn năm triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – Thực trạng suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi và học sinh tiểu học ở nước ta vẫn cao. Năm 2007, Việt Nam có 2,5 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi và 2,6 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=71906