Hơn một nửa tiền vay vào các dự án thương mại

Bộ Xây dựng cho biết: Tính đến ngày 31/1/2015, tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay gói 30 nghìn tỷ là 10.139 tỷ, với tổng dư nợ là 5.629 tỷ đồng.

Đến ngày 31/1/2015, tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay là 10.139 tỷ đồng, tổng dư nợ là 5.629 tỷ đồng.

Cụ thể: Đã có 12.782 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết vay với số tiền 5.714 tỷ, trong đó gần một nửa số hộ vay mua nhà ở xã hội, còn lại là vay mua nhà ở thương mại. Các ngân hàng cũng đã giải ngân cho 12.756 hộ với số tiền 3.960 tỷ đồng.

Đối với các tổ chức: Đã có 34 dự án của các đơn vị được được ngân hàng cam kết cho vay với số tiền 4.425 tỷ đồng, TP Hà Nội có 7 dự án, TP.HCM có 3 dự án. Các ngân hàng cũng đã giải ngân cho 31 dự án với dư nợ là 1.669 tỷ đồng, trong đó Hà Nội dư nợ 357 tỷ, TP.HCM dư nợ 412 tỷ.

Ngày 2/3 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao tiếp tục có các biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ về cho vay hỗ trợ nhà ở. Trong đó, tập trung làm rõ các nội dung về đối tượng áp dụng, lãi suất và thời hạn cho vay, nguồn vốn hỗ trợ, bảo đảm không trùng lắp các chương trình đang thực hiện, hạn chế việc lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đề đầu cơ, trục lợi và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Từ đầu năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã tăng số lượng ngân hàng được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 và Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ. Theo đó, các ngân hàng được triển khai gói tín dụng ưu đãi này gồm: Eximbank, BaoViet Bank, SCB, PVCombank, TPBank, OCB, VPBank và SeABank.

Theo Quang Hưng- Báo đầu tư