Hơn một nghìn hành khách bị kẹt tại sân bay Đà Nẵng do bão

    Gốc

    NDĐT - Ngày 3-10, tất cả các chuyến bay đi từ sân bay Đà Nẵng bị hủy, vì gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5, làm cho hơn một nghìn hành khách bị kẹt lại tại sân bay này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106675&sub=127&top=39