Hơn hai triệu 192 nghìn lượt thí sinh đăng ký thi ĐH, CĐ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết: Tại kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2008, cả nước có hai triệu 192 nghìn 312 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT), tăng 18% so với năm trước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125296&sub=74&top=41