Hỗn chiến băng nhóm, 1 người thiệt mạng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hai nhóm thanh niên đã đụng độ. Một người trong số đó đã thiệt mạng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/6/93533.cand