Hơn 97% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tập trung ở châu Á, châu Mỹ và châu Âu

    Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, châu Á, châu Mỹ và châu Âu chiếm hơn 97% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022, đồng thời cả 3 khu vực đều duy trì tăng trưởng ấn tượng hai con số.

    Văn Chung

    Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hon-97-kim-ngach-xuat-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-tap-trung-o-chau-a-chau-my-va-chau-au-117296.html