Hơn 91 tỷ đồng và 5. 000 tấn gạo đã đến các hộ nghèo

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Nhằm giúp các hộ nghèo đón Tết Kỷ Sửu, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành liên quan trong tỉnh Nghệ An đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 91 tỷ đồng và 5.000 tấn gạo trợ cấp của Chính phủ tới tận tay các đối tượng trước ngày 28 Tết...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.hauphuongquandoi.51220.qdnd