Hơn 91 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,2%, trong khi số vốn đăng ký tăng 7,1% so với tháng 9/2016.

Hơn 91 nghìn doanh nghiệp thành lập mới - Ảnh 1

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 10/2016, cả nước có 10.314 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng.

Trong 10 tháng, có hơn 91 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Như vậy, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,2%, trong khi số vốn đăng ký tăng 7,1% so với tháng 9/2016.

Tính chung 10 tháng năm 2016, với tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động của cả nước là 114.251, trong đó có 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng đã tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước (22.486 doanh nghiệp).

Có được điều này là nhờ những chuyển biến tích cực từ kinh tế vĩ mô đã tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất kinh doanh trong nước. Tình hình sức khỏe của doanh nghiệp trong nước đã có chuyển biến rõ nét hơn.

Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 49.785 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 23.225 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 15.079 doanh nghiệp, loại hình DN tư nhân là 3.664 doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.574 doanh nghiệp, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 33.131 doanh nghiệp, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước.